محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: زیست شناسی :: ترجمه آماده زیست

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال
تا ريال


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

1   2   بعدی >>نمایش همه
تغییر دادن سلنیوم و موبیدن انتقال سولفات و جذب Brassica junceal czern :اشاراتی برای درمان گیاهی اطلاعات بیشتر...

تغییر دادن سلنیوم و موبیدن انتقال سولفات و جذب Brassica junceal czern :اشاراتی برای درمان گیاهی

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (22%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه تغییر دادن سلنیوم و موبیدن انتقال سولفات و جذب Brassica junceal czern :اشاراتی برای درمان گیاهی

تغییرات محتوای پروتئینی و فعالیت گلیکوزیدازی دیواره سلولی در طی تکامل و رسیدن میوه در گوجه فرنگی اطلاعات بیشتر...

تغییرات محتوای پروتئینی و فعالیت گلیکوزیدازی دیواره سلولی در طی تکامل و رسیدن میوه در گوجه فرنگی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (25%)

ترجمه به همراه متن زبان اصلی تغییرات محتوای پروتئینی و فعالیت گلیکوزیدازی دیواره سلولی در طی تکامل و رسیدن میوه در گوجه فرنگی

 

رشد آوندی در گیاهان: تشخیص بافت چوبی وبافتهای آبکشی اطلاعات بیشتر...

رشد آوندی در گیاهان: تشخیص بافت چوبی وبافتهای آبکشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال (50%)

مقاله به همراه ترجمه زبان اصلی رشد آوندی در گیاهان: تشخیص بافت چوبی وبافتهای آبکشی

 

مرور کلی یک گیاه دارویی مهم –آورهوا – کارامبولا ال اطلاعات بیشتر...

مرور کلی یک گیاه دارویی مهم –آورهوا – کارامبولا ال

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال (32%)

مقاله زبان اصلی به همراه ترجمه مرور کلی یک گیاه دارویی مهم –آورهوا – کارامبولا ال
 

 

تنظیم انتقال قطبی اکسین توسط AGC  کیناز اطلاعات بیشتر...

تنظیم انتقال قطبی اکسین توسط AGC کیناز

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

مقاله زبان اصلی به همراه ترجمه تایپ شده تنظیم انتقال قطبی اکسین توسط AGC  کیناز

 

كانالهاي پتاسيم در ميتوكندرياي آيوكاريوت‌هاي تك‌سلولي گياهان اطلاعات بیشتر...

كانالهاي پتاسيم در ميتوكندرياي آيوكاريوت‌هاي تك‌سلولي گياهان

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (28%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه تایپ شده كانالهاي پتاسيم در ميتوكندرياي آيوكاريوت‌هاي تك‌سلولي گياهان

 

پروتئوم هیدروژنوزوم تریکوموناس واژینالیس بامیتوکندری به شدت کاهش نسبی و در عین حال در مقایسه با میتوزوم پیچیده اطلاعات بیشتر...

پروتئوم هیدروژنوزوم تریکوموناس واژینالیس بامیتوکندری به شدت کاهش نسبی و در عین حال در مقایسه با میتوزوم پیچیده

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (19%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه پروتئوم هیدروژنوزوم تریکوموناس واژینالیس بامیتوکندری به شدت کاهش نسبی و در عین حال در مقایسه با میتوزوم پیچیده

 

ویرایش RNA در اندام های گیاهی: مکانیسم، کارکرد فیزیولوژیک و تکامل اطلاعات بیشتر...

ویرایش RNA در اندام های گیاهی: مکانیسم، کارکرد فیزیولوژیک و تکامل

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (28%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه ویرایش RNA در اندام های گیاهی: مکانیسم، کارکرد فیزیولوژیک و تکامل

 

تغییرات چند صد (ساله) در ساختار گیاهی و دسترسی سوخت در جنگل های اکالیپتوس حساس به آتش اطلاعات بیشتر...

تغییرات چند صد (ساله) در ساختار گیاهی و دسترسی سوخت در جنگل های اکالیپتوس حساس به آتش

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال (24%)

 

ژاسمونات، هورمون زخم اطلاعات بیشتر...

ژاسمونات، هورمون زخم

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (25%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه ژاسمونات، هورمون زخم

 

موفقیت های بزرگ اخیردرباره ی  JAZ : آخرین مطالب درباره ی علامت دهی ژاسمونات اطلاعات بیشتر...

موفقیت های بزرگ اخیردرباره ی JAZ : آخرین مطالب درباره ی علامت دهی ژاسمونات

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال (28%)

مقاله زبان اصلی ترجمه شده موفقیت های بزرگ اخیردرباره ی  JAZ : آخرین مطالب درباره ی علامت دهی ژاسمونات

 

اثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه گلی اکسیلات در درخت ابریشم ایرانی اطلاعات بیشتر...

اثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه گلی اکسیلات در درخت ابریشم ایرانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال (30%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه اثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه گلی اکسیلات در درخت ابریشم ایرانی

 

شناسایی هومولوگهای پروکاریوتیک بیانگر منشایی درون دیواره ای برای اکسیدازهای جایگزین میتوکندری (AOX) و کلروپلاستها (PTOX) اطلاعات بیشتر...

شناسایی هومولوگهای پروکاریوتیک بیانگر منشایی درون دیواره ای برای اکسیدازهای جایگزین میتوکندری (AOX) و کلروپلاستها (PTOX)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (34%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه شناسایی هومولوگهای پروکاریوتیک بیانگر منشایی درون دیواره ای برای اکسیدازهای جایگزین میتوکندری (AOX) و کلروپلاستها (PTOX)

 

انتقال +K در گیاهان : فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی اطلاعات بیشتر...

انتقال +K در گیاهان : فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال (25%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه انتقال +K در گیاهان : فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی

 

انتقال مولیبدیت (مولیبدن) از طریق انتقال دهنده ی سولفات SHST1 گیاهان اطلاعات بیشتر...

انتقال مولیبدیت (مولیبدن) از طریق انتقال دهنده ی سولفات SHST1 گیاهان

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال (27%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه انتقال مولیبدیت (مولیبدن) از طریق انتقال دهنده ی سولفات SHST1 گیاهان

 

جذب کم K+ (پتاسیم) که با تحریک NH4+ ایجاد شده مربوط به القای خروج H+ با H+-ATPase غشای پلاسما در ریشه های ذرت خوشه ای تحت شرایط کمبود K+ اطلاعات بیشتر...

جذب کم K+ (پتاسیم) که با تحریک NH4+ ایجاد شده مربوط به القای خروج H+ با H+-ATPase غشای پلاسما در ریشه های ذرت خوشه ای تحت شرایط کمبود K+

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (25%)

مقالخ زبان اصلی با ترجمه جذب کم K+ (پتاسیم) که با تحریک NH4+ ایجاد شده مربوط به القای خروج H+ با H+-ATPase غشای پلاسما در ریشه های ذرت خوشه ای تحت شرایط کمبود K+

 

هاگ اطلاعات بیشتر...

هاگ

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

مقاله زبان اصلی با ترجمه هاگ

 

مسير پروتوزوم يوبيكوتين گياهي و نقش آن در علامت دهي ژيبرلين اطلاعات بیشتر...

مسير پروتوزوم يوبيكوتين گياهي و نقش آن در علامت دهي ژيبرلين

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۸۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال (30%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه و تایپ مسير پروتوزوم يوبيكوتين گياهي و نقش آن در علامت دهي ژيبرلين

 

اثر اكولوژيكي اجسام ريزمعلق در هوا بر گياهان اطلاعات بیشتر...

اثر اكولوژيكي اجسام ريزمعلق در هوا بر گياهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

مقاله زبان اصلی با ترجمه و تایپ اثر اكولوژيكي اجسام ريزمعلق در هوا بر گياهان

 

الگوهای تکاملی مولکولی در پروتئین مربوط به پاتوژنز اطلاعات بیشتر...

الگوهای تکاملی مولکولی در پروتئین مربوط به پاتوژنز

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

مقاله زبان اصلی با ترجمه و تایپ الگوهای تکاملی مولکولی در پروتئین مربوط به پاتوژنز

 

مقاله هورمون دریافت ABA و علامت دهی اطلاعات بیشتر...

مقاله هورمون دریافت ABA و علامت دهی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (35%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه و تایپ ترجمه مقاله هورمون دریافت ABA و علامت دهی

 

سیتوکنین یک هورمون چند عاملی کلاسیک در سیستم گیاهی اطلاعات بیشتر...

سیتوکنین یک هورمون چند عاملی کلاسیک در سیستم گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال (24%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه تایپ شده سیتوکنین یک هورمون چند عاملی کلاسیک در سیستم گیاهی

 

شواهدی برای انتقال از راه دور آوند چوبی برای فعالیت پپتید سیگنالی از ریشه های گوجه فرنگی اطلاعات بیشتر...

شواهدی برای انتقال از راه دور آوند چوبی برای فعالیت پپتید سیگنالی از ریشه های گوجه فرنگی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۸۵,۰۰۰ریال (37%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه تایپ شده شواهدی برای انتقال از راه دور آوند چوبی برای فعالیت پپتید سیگنالی از ریشه های گوجه فرنگی

 

جابجایی و انتقال گلوکز در Promastigote و amastigote، Leishmania Mexicana   اطلاعات بیشتر...

جابجایی و انتقال گلوکز در Promastigote و amastigote، Leishmania Mexicana

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

مقاله زبان اصلی با ترجمه و تایپ جابجایی و انتقال گلوکز در Promastigote و amastigote، Leishmania Mexicana  

 

نقل و انتقال ساكارز در آوند، تلفیق پاسخ ریشه با کمبود فسفر اطلاعات بیشتر...

نقل و انتقال ساكارز در آوند، تلفیق پاسخ ریشه با کمبود فسفر

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (22%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه نقل و انتقال ساكارز در آوند، تلفیق پاسخ ریشه با کمبود فسفر

 

سیگنالهای اکسینی و پیوستگی آوندی اطلاعات بیشتر...

سیگنالهای اکسینی و پیوستگی آوندی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

مقاله زبان اصلی با ترجمه و تایپ سیگنالهای اکسینی و پیوستگی آوندی

 

رشد آوندی در گیاهان تشخیص بافت چوبی وبافتهای آبکشی اطلاعات بیشتر...

رشد آوندی در گیاهان تشخیص بافت چوبی وبافتهای آبکشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

lمقاله زبان اصلی با ترجمه و تایپ رشد آوندی در گیاهان تشخیص بافت چوبی وبافتهای آبکشی

 

اثرات تنظیم کننده های رشد حشرات بر زنبورهای عسل و زنبورهای non-Apis – یک بازنگری اطلاعات بیشتر...

اثرات تنظیم کننده های رشد حشرات بر زنبورهای عسل و زنبورهای non-Apis – یک بازنگری

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال (40%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه اثرات تنظیم کننده های رشد حشرات بر زنبورهای عسل و زنبورهای non-Apis – یک بازنگری

 

تنظیم H+-ATPase غشای پلاسمای گیاهی با محدوده C- انتهایی آن اطلاعات بیشتر...

تنظیم H+-ATPase غشای پلاسمای گیاهی با محدوده C- انتهایی آن

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (20%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه تایپ شده تنظیم H+-ATPase غشای پلاسمای گیاهی با محدوده C- انتهایی آن

 

رابطه بین به کارگیری نیتروژن و فعالیتهای آنزیم های مهمی که در متابولیسم نیتروژن در برنج می باشد ، تحت شرایط تعاملات نیتروژن – آب اطلاعات بیشتر...

رابطه بین به کارگیری نیتروژن و فعالیتهای آنزیم های مهمی که در متابولیسم نیتروژن در برنج می باشد ، تحت شرایط تعاملات نیتروژن – آب

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

مقاله زبان اصلی با تایپ و ترجمه رابطه بین به کارگیری نیتروژن و فعالیتهای آنزیم های مهمی که در متابولیسم نیتروژن در برنج می باشد ، تحت شرایط تعاملات نیتروژن – آب

 

کشت ساقه پنبه در شرایط آزمایشگاهی اطلاعات بیشتر...

کشت ساقه پنبه در شرایط آزمایشگاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (40%)


مقاله زبان اصلی با ترجمه تایپ شده کشت ساقه پنبه در شرایط آزمایشگاهی

 

بررسی  بومی-داروشناسی گیاهان دارویی در اسرائیل، ارتفاعات Golan و کناره غربی اطلاعات بیشتر...

بررسی بومی-داروشناسی گیاهان دارویی در اسرائیل، ارتفاعات Golan و کناره غربی

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال (38%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه فارسی بررسی  بومی-داروشناسی گیاهان دارویی در اسرائیل، ارتفاعات Golan و کناره غربی

 

بررسی محتوای کلی فنول و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره70 گیاه دارویی اطلاعات بیشتر...

بررسی محتوای کلی فنول و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره70 گیاه دارویی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (34%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه تایپ شده بررسی محتوای کلی فنول و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره70 گیاه دارویی

 

آزمایش برای تحمل فشار خشکی در انواع معرف های جنسی گندم در حال استفاده ی نشانه های مولکولی اطلاعات بیشتر...

آزمایش برای تحمل فشار خشکی در انواع معرف های جنسی گندم در حال استفاده ی نشانه های مولکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۹۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال (32%)

مقاله زبان اصلی با ترجمه تایپ شده آزمایش برای تحمل فشار خشکی در انواع معرف های جنسی گندم در حال استفاده ی نشانه های مولکولی

 

رویکردی برای جوامع گیاهی در نواحی بیابانی استان خراسان در ایران اطلاعات بیشتر...

رویکردی برای جوامع گیاهی در نواحی بیابانی استان خراسان در ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (27%)

 

تفاوت ژنوتیپ در عمل شوری در کوآنا که با کنترل متفاوت بارگذاری Na+ بافت چوبی و چگالی (تراکم) استوماتال (روزنه) تعیین می شود اطلاعات بیشتر...

تفاوت ژنوتیپ در عمل شوری در کوآنا که با کنترل متفاوت بارگذاری Na+ بافت چوبی و چگالی (تراکم) استوماتال (روزنه) تعیین می شود

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (24%)

 

مدیریت تنش سمیت فلزات سنگین در گیاهان: ابزار زیست شناختی و زیست فناوری اطلاعات بیشتر...

مدیریت تنش سمیت فلزات سنگین در گیاهان: ابزار زیست شناختی و زیست فناوری

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال (23%)

 

اكسيد نيتريك به عنوان يك سيگنال جريان پايين كه نقش حياتي را در تحمل خيار نسبت به تنش بازي سود با توجه به آكسين بيان مي‌كند اطلاعات بیشتر...

اكسيد نيتريك به عنوان يك سيگنال جريان پايين كه نقش حياتي را در تحمل خيار نسبت به تنش بازي سود با توجه به آكسين بيان مي‌كند

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (22%)

 

کشف کوآنزیم Q و بازنگری عملکرد آن اطلاعات بیشتر...

کشف کوآنزیم Q و بازنگری عملکرد آن

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (34%)

 

جذب و انتقال آهن در گياهان اطلاعات بیشتر...

جذب و انتقال آهن در گياهان

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (25%)

 

رمزگشایی فرکانس نوسانات کلسیم اطلاعات بیشتر...

رمزگشایی فرکانس نوسانات کلسیم

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (24%)

 

سیستم های انتقال روی با میل ترکیبی بالا و پایین و نقش احتمالی آنها در اثربخشی روی در گندم و نان اطلاعات بیشتر...

سیستم های انتقال روی با میل ترکیبی بالا و پایین و نقش احتمالی آنها در اثربخشی روی در گندم و نان

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال (40%)

 

یک پلیمر الکل کافئیل در بذر گیاهان اطلاعات بیشتر...

یک پلیمر الکل کافئیل در بذر گیاهان

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال (27%)

 

چگونه میتوکندری گیاه مانع ورود پروتئین های کلروپلاست می شود؟ اجزای سازنده ابزار ورود Tom 20، Tom 22 در Arabidopsis متفاوت از همتایان قارچی آنها می باشد. اطلاعات بیشتر...

چگونه میتوکندری گیاه مانع ورود پروتئین های کلروپلاست می شود؟ اجزای سازنده ابزار ورود Tom 20، Tom 22 در Arabidopsis متفاوت از همتایان قارچی آنها می باشد.

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال (42%)

 

باز بینی محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خشکی در دریاچه ارومیه اطلاعات بیشتر...

باز بینی محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خشکی در دریاچه ارومیه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال (24%)

 

تنفس جایگزین به عنوان دفاع اولیه‌ طی مشکل اکسید شوندگی میتوکندری (Arabidopsis thaliana) که کادمیوم باعت القای آن بوده است اطلاعات بیشتر...

تنفس جایگزین به عنوان دفاع اولیه‌ طی مشکل اکسید شوندگی میتوکندری (Arabidopsis thaliana) که کادمیوم باعت القای آن بوده است

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (17%)

 

نیاز دما برای رویش بذر و رشد جوانه، تعیین زمان بندی روش جوانه سه تک لپه ای، ژنوتیپ های بهاره جنگل های مرطوب اطلاعات بیشتر...

نیاز دما برای رویش بذر و رشد جوانه، تعیین زمان بندی روش جوانه سه تک لپه ای، ژنوتیپ های بهاره جنگل های مرطوب

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (25%)

 

اختلالات (بيماري‌هاي) متابوليسم ليپيد ماهيچه: مشكلات درماني و تشخيص اطلاعات بیشتر...

اختلالات (بيماري‌هاي) متابوليسم ليپيد ماهيچه: مشكلات درماني و تشخيص

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال (18%)

 

ژنوم آگروباکتریوم Tumefaciens C58 اطلاعات بیشتر...

ژنوم آگروباکتریوم Tumefaciens C58

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال (30%)

 

ميتوكندري گياهي تحت شرايط مختلف تنش دما اطلاعات بیشتر...

ميتوكندري گياهي تحت شرايط مختلف تنش دما

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال (30%)
1   2   بعدی >>نمایش همه

اخبار
آرشیو آخبار

پرداخت اینترنتی توسط کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب

شتاب

عضویت در خبر نامه