محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
ترجمه آماده حسابداری صفحه اصلی :: حسابداری :: ترجمه آماده حسابداری

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال
تا ريال


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

يك رويكرد تاريخي درباره آموزش حسابداري دولتي اطلاعات بیشتر...

يك رويكرد تاريخي درباره آموزش حسابداري دولتي

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال (40%)
 خلاصه نویسی و آنالیز تحقیق تحصیلی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS) اطلاعات بیشتر...

خلاصه نویسی و آنالیز تحقیق تحصیلی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (28%)

 

حسابداری منابع انسانی و توسعه های بین المللی: ارزیابی مواردی برای سنجش سرمایه اطلاعات بیشتر...

حسابداری منابع انسانی و توسعه های بین المللی: ارزیابی مواردی برای سنجش سرمایه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰۱,۰۰۰ریال (41%)

 

مسئوليت اجتماعي شركتي وتئوري سازماني: دیدگاه های جدید در مدیریت خصوصی اطلاعات بیشتر...

مسئوليت اجتماعي شركتي وتئوري سازماني: دیدگاه های جدید در مدیریت خصوصی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۹۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال (42%)

 

کیفیت اقلام تعهدی در برابر کیفیت افشا: جایگزین یا مکمل؟ اطلاعات بیشتر...

کیفیت اقلام تعهدی در برابر کیفیت افشا: جایگزین یا مکمل؟

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۸۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (28%)

 

حسابداری خلاق : مروری بر پیشینه تحقیق اطلاعات بیشتر...

حسابداری خلاق : مروری بر پیشینه تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۲۱,۰۰۰ریال (41%)

 

آرایش حواله های مالی از طریق خط مشی حسابداری هوشمند اطلاعات بیشتر...

آرایش حواله های مالی از طریق خط مشی حسابداری هوشمند

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال (39%)

 

بیش از تصور: واقعی سازی حسابداری اجتماعی و بحرانی اطلاعات بیشتر...

بیش از تصور: واقعی سازی حسابداری اجتماعی و بحرانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۸۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال (45%)

 

حسابداری و خوشبختی   اطلاعات بیشتر...

حسابداری و خوشبختی

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۹۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال (39%)

 

حسابداری فرضی و حساب پذیر بودن اطلاعات بیشتر...

حسابداری فرضی و حساب پذیر بودن

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال (40%)

 

مروری  بر چارچوب حسابداری مدیریت محیطی اطلاعات بیشتر...

مروری بر چارچوب حسابداری مدیریت محیطی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰۱,۰۰۰ریال (41%)

 

حسابداری سبز: انعکاسی ازمسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR)ودیدگاه افشای زیست محیطی اطلاعات بیشتر...

حسابداری سبز: انعکاسی ازمسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR)ودیدگاه افشای زیست محیطی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۹۹,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال (34%)

 

حسابداری محیط : کلا در چه رابطه می باشد؟ اطلاعات بیشتر...

حسابداری محیط : کلا در چه رابطه می باشد؟

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۹۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال (37%)

 

بررسی ارتباطات و وابستگی داخلی و مشارکت مسئولیت اجتماعی شرکت و ادارۀ شرکت اطلاعات بیشتر...

بررسی ارتباطات و وابستگی داخلی و مشارکت مسئولیت اجتماعی شرکت و ادارۀ شرکت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ریال (37%)

 

حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله ی آن اطلاعات بیشتر...

حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله ی آن

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۹۹,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال (34%)

 

کینز، روش های کلاسیک و کینز جدید در مورد سیاست مالیاتی: مقایسه و نقد اطلاعات بیشتر...

کینز، روش های کلاسیک و کینز جدید در مورد سیاست مالیاتی: مقایسه و نقد

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ریال (46%)

 

سیاست مالی و مالیاتی در یک مدت کوتاه اطلاعات بیشتر...

سیاست مالی و مالیاتی در یک مدت کوتاه

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۹۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ریال (39%)

 

گزارش دهی حسابداری سبز نیاز برای استانداردها و قانونمندی اطلاعات بیشتر...

گزارش دهی حسابداری سبز نیاز برای استانداردها و قانونمندی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۹۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال (34%)

 

عدم افشای اطلاعات مبتنی برسرمایه ی انسانی: جنبه های نظری اطلاعات بیشتر...

عدم افشای اطلاعات مبتنی برسرمایه ی انسانی: جنبه های نظری

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۷۹,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۷۱,۰۰۰ریال (29%)

اخبار
آرشیو آخبار

پرداخت اینترنتی توسط کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب

شتاب

عضویت در خبر نامه