محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: حقوق :: پایان نامه حقوق :: مزایده و مناقصه
نسخه قابل چاپ

مزایده و مناقصه
نام کالا : مزایده و مناقصه

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره میگردد.

( حجم فایل: 140 Kb )

نظرات کاربران (0 پست)

قیمت کالا : ۵۰,۰۰۰ریال
نوع محصول: مطلب فارسی
تعداد صفحات: 62
قالب فایل: word
اضافه به سبد خرید

مزایده و مناقصه

مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌گردد.
"مناقصه" فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود.

تفاوت مناقصه با مزایده در این است که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود: در اینجا خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشندگان پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کنند و این قیمت برای بدست آوردن معامله مرتبا کاهش می‌یابد. در پایان پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود.
آن چه که به عنوان تعریف مُزایده یا حراج معمولاً ارائه می‌شود در واقع نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد معرفی خواهیم کرد. اما اصولا در هر مزایده سه عنصر مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان وجود دارد و مزایده زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در هر مزایده، مزایده گذار تلاش می‌کند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت می‌باشند. انواع مختلف مزایده، هر کدام در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاد دهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آن چه که حاضر به پرداخت آن برای کالای مورد نظر هستند را پیشنهاد دهند.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.


فهرست مطالب
مقدمه    7
مبحث اول    9
تعاريف لغوي اصطلاحات    9
مبحث دوم    9
اجراي احكام مدني    9
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.    10
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري    10
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني    11
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.    11
و) اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا    11
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش    12
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول    13
بخش اول: محل فروش    13
بخش دوم: زمان فروش    14
ج) موعد فروش    15
گفتار سوم: آگهي فروش    15
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين    17
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور    17
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور    17
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است    18
د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه    18
‌گفتار پنجم: جلسه فروش    18
الف) حضار اجباري در جلسه فروش    18
ب) حضار اختياري    19
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده    19
توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده    21
گفتار پنجم: موارد رد    21
گفتار ششم: مبلغ فروش    22
الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب    22
ب) مبلغ توافق    22
ج) قيمت مزايده    23
گفتار هفتم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادوز  در مزايده    24
گفتار هشتم: نحوه پرداخت    24
الف) پرداخت نقدي    24
ب) پرداخت به وعده    25
گفتار نهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده    25
گفتار دهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده    26
گفتار يازدهم: تحويل مال به فروش رفته در اموال منقول    26
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباري مزايده    26
مبحث دوم    27
فروش اموال غيرمنقول    27
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول    27
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول    28
مبحث سوم    29
تخلفات دادوز    29
گفتار اول: تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري    29
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسيدگي  در دادگاه صادر كننده اجرائيه    30
مبحث چهارم    31
اجراي اسناد رسمي    31
گفتار اول: مراجع صدور اجراييه و موارد آن    31
گفتار دوم    33
بازداشت امواع منقول    33
گفتار سوم    33
بازداشت اموال غيرمنقول    33
گفتار چهارم    33
حراج    33
بخش اول: آگهي فروش    33
بخش دوم: مكان حراج    34
بخش سوم: دعوت از طرفين    35
بخش چهارم: زمان حراج    35
بخش پنجم: مبلغ حراج    35
بخش ششم: موارد رد شركت در حراج    35
بخش هفتم: جلسه حراج    35
بخش هشتم: موارد بي‌اعتباري حراج    36
بخش نهم: موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)    36
مبحث سوم    36
معاملات دولتي    36
تعريف مناقصه:    36
گفتار اول: مناقصه    37
بخش اول: طبقه‌بندي معاملات    37
بخش دوم: طبقه‌بندي انواع مناقصات    37
بخش سوم: اعضاء كميسيون مناقصه    38
بخش چهارم: ضمانت‌نامه براي مناقصه    38
بخش پنجم: انعقاد قرارداد    39
بخش ششم: تجديد و لغو مناقصات    39
گفتار دوم    39
مزايده    39
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزايده    40
بخش سوم:‌ اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده    40
بخش چهارم: فروش اموال منقول    40
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني    40
بخش ششم: فروش اموال غيرمنقول دولتي    41
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي    41
مبحث چهارم: بورس    42
گفتار اول: اركان بورس    42
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس    42
قانون برگذاری مناقصات    43
فصل اول – كليات    43
ماده 1 : كاربرد    43
ماده 2 : تعاريف    43
ماده 3 : طبقه بندي معاملات    45
ماده 4 : طبقه بندي انواع مناقصات    45
فصل دوم- سازماندهي مناقصات    46
ماده 5 :  كميسيون مناقصه    46
ماده 6 :  وظايف كميسيون مناقصه    46
ماده 7 :   هيأت رسيدگي به شكايات    47
ماده 8 :   وظايف هيأت رسيدگي به شكايات    47
فصل سوم – برگزاري مناقصات    48
ماده 9 – فرآيند برگزاري مناقصات    48
ماده 10 – تامين منابع مالي    48
ماده 11 –  روشهاي انجام مناقصه    48
ماده 12 – ارزيابي كيفي مناقصه گران    49
ماده 13 – فراخوان مناقصه    50
ماده 14 – اسناد مناقصه    51
ماده 15 – ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها    52
ماده 16 – شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها    52
ماده 17- توضيح و تشريح اسناد    52
ماده 18-  گشايش پشنهادها    53
ماده 19 – ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها    54
ماده 20  – ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه    54
ماده 21 – انعقاد قرارداد    55
ماده22 – شرايط ارسال اسناد و مكاتبات    55
ماده23- مستند سازي و اطلاع رساني    55
ماده24 – تجديد و لغو مناقصه    56
ماده25- نحوه رسيدگي به شكايات    57
ماده26 – نحوه برگزاري مناقصه محدود    57
ماده27 –  ترك تشريفات مناقصه    58
ماده28 –   ترکیب هیأت ترک تشریقات مناقصه    58
ماده29 –   موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه    59
ماده30 –    نسخ قوانين    61
منابع و ماخذ    62

 

برای دانلود مطلب کامل روی گزینه خرید آنلاین در بالای صفحه کلیک کنید.


 

آیا در رابطه با مزایده و مناقصه سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
نام شما:

پست الکترونیک

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید مزایده و مناقصه:

کد امنیتی
code

 به این محصول امتیاز دهید 
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد


اخبار
آرشیو آخبار

پرداخت اینترنتی توسط کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب

شتاب

عضویت در خبر نامه